Om Spigo®

Läs om vem som står bakom Spigo® och vad syftet är

Spigo® utvecklar och levererar högkvalitativ elektronisk underhållning. Målet är att erbjuda den bästa elektroniska underhållningen på alla områden som företaget är verksamt inom, oavsett konkurrenter. Speciell tonvikt läggs vid underhållning med lång produktlivscykel, en bred målgrupp och att ständigt arbeta med kompromisslös säkerhet.

Spigo® utvecklar och driver webbplatsen Spigo® och dess systersidor över hela världen, se www.spigoworld.com för mer information. För att kunna leva upp till företagets höga kvalitetmål utvecklas all mjukvara av Spigo® internt. Webbplatsen drivs och administreras av Spigo och dess moderbolag. Spigo® är via Madrid Protocol ett internationellt registrerat varumärke: no. 982832. Reg. U.S. Pat. & TM Off. reg. no. 3,686,279.

Spigo ApS
Brovej 20 A
8800 Viborg
Danmark

Epost: mail@spigo.se

Momsnr.: DK 29319677